יום שבת, 16 בפברואר 2013

אנחנו מתגרשים, על מי יוטל נטל תשלומי המשכנתא? ומה הקשר בין תשלום המשכנתא ותשלום המזונות? עו"ד ליטל יעקובוביץ משיבה


אנחנו מתגרשים, על מי יוטל נטל תשלומי המשכנתא? ומה הקשר בין תשלום המשכנתא ותשלום המזונות?  


זוגות רבים רוכשים דירה משותפת לאחר הנישואין בעזרת נטילת משכנתא, שהינה הלוואה המיועדת לרכישת דירה, המוחזרת על בסיס פירעון חודשי. המשכנתא נרשמת על שם הלווים ומובטחת לבנק הממשכן באמצעות שעבוד הדירה לבנק.

בני הזוג מתגרשים- מי אמור לשאת בהחזרי המשכנתא כל עוד לא פורק השיתוף בנכס המשותף? ומה הקשר בין תשלומי המשכנתא לבין תשלום מזונות?


יניב ולירון


יניב ולירון, יהודים, נישאו בשנת 2006 ולהם 2 ילדים. בבעלותם דירה משותפת אותה רכשו באמצעות ההון שצברו ובליווי משכנתא. לפני כחודשיים הם נפרדו ובדירה המשותפת נשארו לגור לירון והילדים. לירון הגישה תביעת מזונות בשמה ובשם ילדיה, ומנגד הגיש יניב תביעה לפירוק השיתוף בדירה ובה הוא תובע מלירון לשאת במחצית תשלומי המשכנתא וכן מבקש  לפרק את השיתוף בדירה המשותפת באמצעות מכירתה.

מה יעלה בגורל תשלומי המשכנתא ומה הקשר בינם ובין המזונות עבור לירון והילדים?  
משכנתא כחיוב המבוסס על דיני הקניין


משכנתא הינה הלוואה משותפת לצורך מימון הנכס המשותף ולכן על שני הצדדים כלווים בבנק לממן את ההחזרים החודשיים.  חיוב זה של שני הצדדים לשאת בהחזרי המשכנתא, מבוסס על דיני הקניין. הפסיקה קבעה כי חיוב בן זוג להמשיך ולשלם את תשלומי המשכנתא על דירה משותפת, אינו עניין של מזונות וכאשר אחד מבני הזוג משלם את החזרי המשכנתא הרי הוא מגדיל את הונו של בן הזוג השני [1].

המשמעות הפרקטית על פי גישה זו היא כי ניתן לחייב את יניב כמו גם את לירון, להמשיך ולשאת כל אחד בתשלום מחצית הלוואת המשכנתא, מכח התחייבותם המשותפת כלפי הבנק הממשכן, וזאת בנפרד מחיוב יניב במזונות ילדיו.

משכנתא כחיוב המבוסס על הדין האישי כחיוב במזונות


במסגרת הדין האישי, בעל ואב יהודי מחויב לספק מדור (מגורים) ראוי לאשתו ברמה לה הורגלה ולהשתתף במדור ילדיו בשיעורים שנקבעו בפסיקה (30% עבור ילד אחד, 40% עבור שני ילדים, 50% עבור 3 ילדים ומעלה[2]).

בהתאם לחובה זו, אפשרות נוספת הקיימת בפסיקה[3] היא האפשרות לחייב את יניב לשלם חלק מהמשכנתא על בסיס הדין האישי, לאור חובתו של יניב במזונות הכוללים את החובה לספק לאשתו ולילדיו מדור.

בית המשפט יוכל להתחשב בהחזר החודשי למשכנתא כחלק מחישוב המזונות, ואף לחייב את יניב להמשיך ולשלם את המשכנתא (כולה או חלקה בהתאם לגובה ההחזר) על מנת להבטיח את מגוריהם של לירון והילדים, עד לפירוק השיתוף בנכס.

כללים בנוגע לתשלום המשכנתא במקרי פירוד/ גירושין


בית המשפט העליון לא הכריע במפורש אם תשלום המשכנתא הינו רכיב מזונות או רכיב הוני אך כבר נקבע[4] כי יש וצריך להתחשב בעניין תשלום המשכנתא במסגרת פסיקת מזונות זמניים עד פירוק שיתוף במקרקעין, וזאת מאחר ומגורי האישה והקטינים תלויים למעשה בפירעון החזרי המשכנתא המבטיחים את המדור לאישה והילדים.  

בפרקטיקה הנוהגת, בתי המשפט לענייני משפחה נוהגים להתייחס למשכנתא הן כרכיב מזונות (הדין האישי) והן כרכיב הוני (דיני הקניין) ונקבעו מספר כללים הנוגעים לתשלום משכנתא בפרידה/ גירושין[5]:

1.    בתי המשפט עושים הקבלה בין חיוב בתשלום "דמי שכירות" ובין תשלום "משכנתא". הסיבה לכך היא העובדה כי אם האב לא היה משלם את החזר המשכנתא, היה על האם והילדים לעזוב את הנכס המשותף ולשכור דירה, ואז בכל מקרה היה האב מחויב בגין מדור (על בסיס הוצאות שכירות סבירים). באותו אופן יש לחייב בתשלומי משכנתא על בסיס "מדור רעיוני".  


2.    האם, שנותרה לגור בנכס המשותף, אמנם מגדילה את הונה בנכס המשותף בכך שהיא מקבלת "מדור רעיוני" שנפסק לטובתה, אך נקבע כי לא נגרם לאב/ הבעל חיסרון כיס בשל כך, משום שבכל מקרה היה צריך לשאת בתשלום עבור מדור, בשיעור מתאים למספר ילדיו ובגובה שכר דירה סביר.


3.     כאשר החזר המשכנתא גבוה וחורג מעלות שכר דירה סביר, נקבע כי רכיב המשכנתא יתחלק לשניים. חלק אחד של המשכנתא, השווה לשכר דירה סביר (מדור ריאלי) ישולם על ידי האב ויהווה את רכיב המזונות (כדי שלא לסכן את מדור האישה והקטינים), ואילו החלק השני, יחשב כרכיב הוני בו תישא האם.


4.      תשלום האב/הבעל בסכום גבוה מזה שיכול להיחשב כמדור ריאלי, יהיה תשלום הוני ואז, שמורה לבעל/ האב רשות לתבוע החזר מהאישה במסגרת פירוק השיתוף בדירה עבור החזרי המשכנתא ששולמו על ידו והגדילו את הונה של האישה בדירה.


5.    במקרים שבהם ניתן להבטיח לאישה ולילדים מדור חלופי אחר (דירה אחרת שיש לבעל או השכרת דירה חלופית), כל החזר המשכנתא יהיה הוני ועליו להתחלק בשווה בין הצדדים.


לסיכום


במקרה של יניב ולירון, ככל שיניב חב במזונות עבור לירון וילדיו, נראה שיוטל עליו להמשיך ולשאת בתשלום מחצית תשלומי המשכנתא כחלק מחובתו לספק מדור עבורם. אם החזרי המשכנתא של הזוג גבוהים, יניב יחויב בתשלום סכום השווה למדור ריאלי, וביתרה תישא לירון.

במידה ולירון לא תוכל לשאת ביתרת המשכנתא וכתוצאה מאי תשלום ההלוואה לבנק תיגרם פגיעה למדורם, ניתן יהיה לחייב את יניב במלוא ההחזר עבור המשכנתא, באופן זמני, עד לפירוק השיתוף ויניב יוכל לתבוע החזר על התשלומים ששילם במקומה של לירון במסגרת תביעתו לפירוק שיתוף.[1] גישה זו בוססה בע"א 864/94 שוקר נ' שוקר
[2] מ.א 52/87 הראל נ' הראל פד"י מ"ג (201) (4(.
[3] ע"א 803/85 ברזילאי נ' ברזילאי
[5] בתמ"ש (ת"א) 19574/96 אמינוב בלה נ' מתתוב איליה, תמ"ש (חד') 2185/00 ב.ז.ש נ' ב.ז.ש. (23/11/2006)), תמ"ש 22859-06-12 א.ק. נ' ר.א.ק.

אהבתם לקרוא את הבלוג שלי? אשמח לשמוע על כך, בקרו בדף הפייסבוק שלי  או באתר שלי או  שלחו לי מייל