יום רביעי, 5 ביוני 2013

הבית מתפרק - מהי בעצם תביעה לפירוק שיתוף? מאת עו"ד ליטל יעקובוביץ


כשמתגרשים הבית מתפרק, תרתי משמע, פעמים רבות ולא רק הזוגיות והתא המשפחתי. לעיתים אין מנוס מפירוק שיתוף בנכסים משותפים, כגון נכסי נדל"ן, ובעיקר הכוונה היא לדירת המגורים.

בני זוג הינם, בדרך כלל, שותפים בנכסים שנצברו במהלך חייהם המשותפים (למעט במקרים בהם נקבעה הפרדה רכושית בהסכם ממון או בדרכים שנקבעו בחוק). יש פעמים בהם בני הזוג אף רשומים יחד כבעלים משותפים של נכסים, ובעת פירוק התא המשפחתי והגירושין מעוניינים לפרק את השיתוף הזה, שכל אחד יקח את חלקו ויצא לדרכו.

מהי תביעה לפירוק שיתוף ? 


תביעה לפירוק שיתוף נועדה לאפשר לכל אחד משותפים לפרק את השיתוף בנכס נדלן. הנושא מוסדר בחוק המקרקעין הקובע בסעיף 37(א) כי כל שותף במקרקעין משותפים זכאי בכל עת לדרוש פירוק השיתוף. דרך המלך במקרים "רגילים" שאינם אגב סכסוך משפחתי, הוא פירוק בעין או פירוק דרך מכירה, הקבועה בסעיף 40(א) לחוק המקרקעין: "במקרקעין שאינם ניתנים לחלוקה, וכן אם נוכח בית המשפט כי חלוקה בעין תגרום הפסד ניכר לשותפים, כולם או מקצתם, יהיה פירוק השיתוף בדרך של מכירת המקרקעין וחלוקת הפדיון."

ההגבלה שקיימת במקרה של פירוק בתא משפחתי


המחוקק היה ער לקושי הטמון בפירוק שיתוף בתא משפחתי שבו מעבר לבני הזוג הבעלים של הנכסים, ישנם לעיתים גם ילדים קטינים משותפים באמצע, ואז לא יסתפק ביהמ"ש ברצונו של אחד הצדדים ויאלץ לפעול כהוראת סעיף 40א (א) לחוק המקרקעין.

בהתאם לסעיף 40א (א) לחוק כאמור, אם החליט ביהמ"ש על פירוק שיתוף במקרקעין המשמשים כדירת מגורים של בני זוג , לא יורה ביהמ"ש על המכירה והיא תעוכב עד שיווכח ביהמ"ש כי לילדי בני הזוג הקטינים ולבן הזוג שמחזיק בהם הסדר מגורים אחר המתאים לצרכיהם, לרבות הסדר ביניים זמני למגורים זמניים שיתאים לצרכיהם, לתקופה שיקבע ביהמ"ש.

המשמעות היא כי אם לבני זוג דירה משותפת שאחד הצדדים מבקש למכור אותה בעת הגירושין ומגיש לשם כך תביעה לפירוק שיתוף, יצטרך תחילה ביהמ"ש לבחון שלהורה המחזיק בקטינים יש מקום חלופי לגור בו או לחילופין יוסדר תשלום מדור.

במידה ונמצא הסדר מגורים חלופי אחר או הסדר זמני וניתן להתקדם בהליך פירוק השיתוף במקרקעין (דירה/ בית וכיוצ"ב) אזי במידה וישנה הסכמה בין הצדדים יש ויוכלו לנסות למכור את הנכס בכוחות עצמם ולהימנע מכינוס נכסים. היה והדבר לא מתאפשר עקב מחלוקות רבות בין הצדדים או חוסר שיתוף פעולה מצד אחד הצדדים, כי אז לעיתים אין מנוס ממינוי כונס נכסים שיפעל למכירת הנכס כזרועו הארוכה של ביהמ"ש. ככונסי נכסים מתמנים לרוב באי כח הצדדים, ואם גם בעניין זה אין שיתוף פעולה או הסכמה יכול ביהמ"ש למנות כונס חיצוני מטעמו ולפי שיקול דעתו.

מינו לנו כונסי נכסים - להסכים? 

במקרה של פירוק שיתוף באמצעות כינוס, מעבר למשמעות כי הליך המכירה יוצא מידיהם" של הבעלים, הרי שיש לכינוס גם משמעות כספית שכן ביהמ"ש לענייני משפחה יכול לפסוק לכונסי הנכסים שכר טרחה בגין הכינוס ובהתאם לתקנה 258טז לתקנות סדר הדין האזרחי – התשמ"ד- 1984, מדובר בשכר טרחה שינוע בין 2% ועד 4% מתקבולי מימוש הנכס במכירתו, קרי התמורה שתשולם בעבור הנכס.

ברור איפוא כי במקרה בו קיימת תביעה לפירוק שיתוף שבה נראה כי ימצאו פתרונות דיור חלופיים לבן הזוג המחזיק בילדים ובילדים הקטינים, לא ימנע ביהמ"ש מליתן צו לפירוק שיתוף, ועל כן ולאור המשמעות הכספית הכבדה הכרוכה בכך, כמו גם המשמעות הרגשית של הוצאת האפשרות למכירה עצמית של נכס השייך לכם, כדאי לפעול בשיתוף פעולה למכירתו, כך במקום שכונסי הנכסים יקבלו את הכספים מהמכירה, תוכלו להשקיעם בילדיכם או בדברים החשובים לכם

איך מעכבים פירוק שיתוף?לסיום אציין כי זה לא המקום להלאות אתכם בפרטים אודות האפשרויות המשפטיות הנוספות הקיימות בחוק ובפסיקה לעיכוב הליכי פירוק שיתוף, אך אציין על קצה המזלג כי במקרים מסוימים מוגשות על ידי נשים בקשות לבית הדין הרבני בבקשה ל"צו למדור ספציפי" שמטרתו עיכוב הליכי מכירה של נכס שהינו מדורה (מקום מגורים) הספציפי של האישה ובו היא מבקשת להישאר, ויכולות לעלות עקב צו כזה למדור ספציפי שאלות של סמכות, קדימות וכדו'. אפשרות זו שאולי תעכב את המכירה אך לא תמנע את הפירוק לחלוטין.